เลขเด็ด เลขดัง ขอเลขเด็ดที่ไหนดี Ep.1 (หลวงพ่อเหลือ )

watsoithong

เลขเด็ด เลขดัง ขอเลข เด็ดที่ ไหนดี Ep.1 วันนี้ จะพา ทุกท่าน ไปพบกับ สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ที่ไหนดี ที่ไหนเด็ด ไม่ควรพลาด ในการขอเลข ขอหวย ตาม ความเชื่อ ของ คนไทยเรา

หลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง ใกล้ ๆ สะพาน พระราม 7 ถ้า จะกล่าวถึง วัดสร้อยทอง อาจจะ ไม่ค่อย คุ้นหู สำหรับ หลายคน วัดนี้ เป็นอีกหนึ่ง วัด เก่าแก่ ที่อยู่ใ กรุงเทพฯ

เป็น วัด ที่ตั้ง อยู่ริม ฝั่ง แม่น้ำเจ้า พระยา สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ 2394 ในส่วน ของ ปูชนียวัตถุชิ้น สำคัญ ของ วัดแห่งนี้ ก็คือ พระพุทธรูป ที่หล่อ ขึ้นมา ด้วย โลหะ ทำจาก ทองเหลือง ซึ่งทองเหลือง ที่ว่านี้ เหลือมา จากการ สร้างพระประธาน ในปี พศ 2445 จึง มี นามว่า หลวงพ่อเหลือ

ซึ่งบรรดา ผู้มีจิต เลื่อมใส ศรัทธาต่างกันก็เดินทางมากราบไหว้บูชาขอพรขอความช่วยเหลือรวมไปถึงขอโชคขอลาภกันอย่างไม่ขาดสายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน

และหลังจากภายหลังที่ได้รับประทานพรสำเร็จตามที่ขอไว้แล้วก็จะต้องมากราบไหว้แก้บนกัน สำหรับสิ่งของที่นิยมนำมาแก้บนก็คือดอกไม้ธูปเทียน และ รวมไปถึงอาหารคาวหวานต่าง ๆ

หลวงพ่อเหลือขึ้นชื่อ ในด้านเมตตา โชคลาภ จึงมีชาวบ้านมาขอเลขเด็ด เป็นประจำ

ประวัติพระครูนันทธีราจารย์(หลวงพ่อเหลือ)

พระครูนันทธีราจารย์(หลวงพ่อเหลือ) เกิดที่ต าบลบางเล่า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปีพ.ศ.๒๔๐๖ โยมบิดาคือ แขวงรุ่ง ก านันต าบลบางเล่า ในเยาว์วัยศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านที่

วัดสาวชะโงก และติดตามบิดามารดาไปวัดอยู่เสมอ หลวงพ่อเป็นคนขยันขันแข็งช่วยงานบ้านท าสวน และอื่นๆ จนเป็นที่รักใคร่ของครอบครัว พออายุได้๒๒ ปีก็ได้ขอบิดามารดาอุปสมบท

และได้อุปสมบทที่วัดสาวชะโงก ซึ่งเป็นวัดที่โยมบิดาของท่านเคารพนับถือหลวงพ่อขริกอยู่ โดยมีหลวงพ่อคง วัดใหม่บางคล้า แทงหวยออนไลน์ เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อขริกเป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วก็อยู่

จาพรรษาที่วัดสาวชะโงก และศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม นอกจากนี้ หลวงพ่อเหลือยังสนใจ ศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน และวิทยาคมต่างๆ จากหลวงพ่อขริก ซึ่ง หลวงพ่อขริกก็มีชื่อเสียงโด่งดังใน

หลายด้าน และวิชาแพทย์แผนโบราณด้วย มีชาวบ้านมาให้รักษากันอยู่ตลอด หลวงพ่อเหลือได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญ และช่วยหลวงพ่อขริกในกาลต่อมา เมื่อหลวงพ่อขริกชราภาพ

มากๆ ก็ให้หลวงพ่อเหลือช่วยเหลือชาวบ้านแทน รวมทั้งสร้างเครื่องราง ของขลังต่อจากหลวงพ่อขริก ครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเหลือมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยสงครามโลก อาทิเสื้อยันต์ผ้าประเจียด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลัดขิกของหลวงพ่อเหลือซึ่งส่วนมากจะท าจากไม้แก่นคูน ซึ่งอยู่ภายในวัด มีลูกศิษย์คือ นายจวง นายเล็ก นายตี๋นายเจียม เป็นผู้ท าตัวปลัดขิก โดยมีคนมาขอปลัดขิกจากหลวงพ่อ

มากท่านก็จะให้ไปหาบุคคลเหล่านี้ให้แกะปลัดขิกให้แล้ว อัตราการจ่าย จึงนำมาให้ หลวงพ่อเหลือ และปลุกเสก ให้อีกครั้งหนึ่ง เราจะเห็นได้ว่าปลัดขิกของหลวงพ่อเหลือมีหลายแบบหลายช่างแกะ

เลขเด็ด

เรื่องที่น่าสนใจ

banner tookhuay

ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา